Konferenser

En konferens är en väl förberedd sammankomst av det större slaget och brukar innefatta organisationer, företag, yrkeskollegium och liknande. Det kan även vara sammankomster inom hobbynivå gällande olika föreningar. Det är inte ovanligt att det bjuds in gäster till en konferens i form av talare eller att konferenser kan leda till att nya kontakter knyts. Också inom politiken förekommer konferenser och föredrag.

Ett sätt att presentera det egna företaget

Det finns konferenser för det mesta, allt ifrån lärarkonferenser, interna personalkonferenser och utbildningar eller konferenser för företagare eller unga företagare som får en möjlighet att presentera sig själva och sin verksamhet. Många företag lägger ner stora pengar i presentationsmaterial eftersom det många gånger är företagets ansikte utåt och en chans att visa upp sig och knyta affärskontakter eller synas för investerare.

SVT har ett reportage om hur mycket pengar som läggs på representationer och konferenser i Göteborg, och det är stora summor. Tänk då vilka summor som läggs nationellt i hela Sverige. Detta är en rejält stor bit av företagens budget och det är tänkt att det på sikt ska generera mer intäkter eller leda till kompetensutveckling eller ett bättre sätt att leda företaget.

Andra typer av konferenser

Seminarium är en mindre konferens med mindre antal deltagare. Vanligtvis får varje deltagare upp till en timme på sig att presentera ett ämne som de övriga deltagarna sedan ska diskutera. Seminarier brukar vara publika medan konferenser endast brukar vara för inbjudna. Andra konferenser är mindre möten och sammanträden, men på grund av deras mindre omfattning kallas de oftast inte för konferenser även om de tillhör samma kategori. Workshop är en annan typ som bör nämnas här. Det är rätt och slätt ett arbetsseminarium som kan pågå under flera dagar och där det sker en utbildning under tiden. Deltagarna är aktiva, lyssnar och lär och själva workshopen är inriktad på problemlösning, samarbete och träning. Inom vetenskapliga grenar är det vanligt att deltagare bjuds in på grund av sin kompetens inom ett visst ämne och på sådana workshops presenteras ofta ny forskning för första gången, innan den kommer ut till allmänheten.

Jobbar du inom projekt så kan en workshop vara ett sätt att samla kompetent folk till att lösa en viss fråga eller ett problem för att projektet ska kunna löpa vidare.

Ska du på konferens kan lokalen variera ganska kraftigt. Det kan vara i skolans lärarrum, ett finare hotell eller kanske en hyrd bygdegård, eller till och med utomlands på ett spahotell.